aktuellt

Den 28:e maj höll vi föreningsstämma i Resarö kapell

Planerat under 2017/2018

 • Röjning vid Trälhavsbryggan
 • Färdigställa röjning vid Mysbryggan
 • Skötsel av område 7, 9, 14, 16 och 17 - offerter tas in under hösten -17 och arbete utförs under våren/sommaren -18
 • En skogsbruksplan för den mark som samfälligheten sköter tas fram

Ufört under 2016/2017

 • Röjning vid Mysbryggan
 • Nertagning av aspar som hänger över vägen i kurvan vid mellan Överbysligan 35 och 37.
 • Nertagning av träd för att skapa framkomlighet mellan Dalstigen och Backstigen. I detta område kommer vi också att rensa upp bland nerfallna träd.
 • Nertagning sälgar i Grönområdet vid Två Backarsväg och Överbyslingan som lutar in över grannfastighetens friggebod & pool.
 • Nertagning av träd som lutar mot en telefonstolpe  vid Utsiktsvägen  och Överbyslingan.
Den 15:e maj höll vi ordinarie föreningstsämma i Resarö bygdegård.

Vintern 2016-2017 utför vi följande skötselarbeten avseende våra skogsområden.

 • Nertagning av aspar som hänger över vägen i kurvan mellan Överbysligan 35 och 37
 • Nertagning av träd för att skapa framkomlighet mellan Dalstigen och Backstigen. I detta område kommer vi också att rensa upp bland nerfallna
 • Nertagning sälgar i Grönområdet vid Två backarsväg och Överbyslingan som lutar in över grannfastighetens friggebod & pool
 • Nertagning av träd som lutar mot en telefonstolpe  vid Utsiktsvägen  och Överbyslingan.

Vintern 2016-2017 iordningställer vi stigen mellan Dalstigen och Backstigen
Stigen kommer att röjas och märkas upp. Sedan kommer stigen mellan kraftstationen på Överbyslingan och Utsiktsvägen att märkas upp.
 

I oktober 2016 utfördes tillsammans med en fackman besiktning av alla bryggor som samfälligheten sköter. I samband med besiktningen genomfördes även ett fleratal mindre reparationer.