aktuellt

Den 28:e maj höll vi föreningsstämma i Resarö kapell

Planerat under 2017/2018

  • Röjning vid Trälhavsbryggan
  • Färdigställa röjning vid Mysbryggan
  • Skötsel av område 7, 9, 14, 16 och 17 - offerter tas in under hösten -17 och arbete utförs under våren/sommaren -18
  • En skogsbruksplan för den mark som samfälligheten sköter tas fram