aktuellt

Protokoll från föreningsstämma 2019
Årets föreningsstämma hölls den 10:e april kl 19:00 i Resarö Bygdegård

Planerat under 2019

  • Röjning vid våra bryggor
  • Åtgärda Mysbryggan
  • Ta ner träd som är farliga efter stormen

Här finner du stadgarna som antogs vid årsstämman 2018