Årsstämma 2020

Här finner du stadgarna som antogs vid årsstämman 2018 

Ufört under 2016/2017

 • Röjning vid Mysbryggan
 • Nertagning av aspar som hänger över vägen i kurvan vid mellan Överbysligan 35 och 37.
 • Nertagning av träd för att skapa framkomlighet mellan Dalstigen och Backstigen. I detta område kommer vi också att rensa upp bland nerfallna träd.
 • Nertagning sälgar i Grönområdet vid Två Backarsväg och Överbyslingan som lutar in över grannfastighetens friggebod & pool.
 • Nertagning av träd som lutar mot en telefonstolpe  vid Utsiktsvägen  och Överbyslingan.

Protokoll årsstämma 2019 & 2018
 

Den 15:e maj höll vi ordinarie föreningstsämma i Resarö bygdegård.

Vintern 2016-2017 utförde vi följande skötselarbeten avseende våra skogsområden.

 • Nertagning av aspar som hänger över vägen i kurvan mellan Överbysligan 35 och 37
 • Nertagning av träd för att skapa framkomlighet mellan Dalstigen och Backstigen. I detta område kommer vi också att rensa upp bland nerfallna
 • Nertagning sälgar i Grönområdet vid Två backarsväg och Överbyslingan som lutar in över grannfastighetens friggebod & pool
 • Nertagning av träd som lutar mot en telefonstolpe  vid Utsiktsvägen  och Överbyslingan.

Vintern 2016-2017 iordningställde vi stigen mellan Dalstigen och Backstigen
Stigen kommer att röjas och märkas upp. Sedan kommer stigen mellan kraftstationen på Överbyslingan och Utsiktsvägen att märkas upp.
 

Vintern 2016-2017 utförde vi följande skötselarbeten avseende våra skogsområden.

 • Nertagning av aspar som hänger över vägen i kurvan mellan Överbysligan 35 och 37
 • Nertagning av träd för att skapa framkomlighet mellan Dalstigen och Backstigen. I detta område kommer vi också att rensa upp bland nerfallna
 • Nertagning sälgar i Grönområdet vid Två backarsväg och Överbyslingan som lutar in över grannfastighetens friggebod & pool
 • Nertagning av träd som lutar mot en telefonstolpe  vid Utsiktsvägen  och Överbyslingan.

Vintern 2016-2017 iordningställde vi stigen mellan Dalstigen och Backstigen
Stigen kommer att röjas och märkas upp. Sedan kommer stigen mellan kraftstationen på Överbyslingan och Utsiktsvägen att märkas upp.
 

I oktober 2016 utfördes tillsammans med en fackman besiktning av alla bryggor som samfälligheten sköter. I samband med besiktningen genomfördes även ett fleratal mindre reparationer.
 

2016-06-16 Årsmöte i Överby samfällighetsförening

2015-05-18 Årsmöte i Överby samfällighetsförening kl 19.30 i Resarö kapell

2014-05-07 Kallelse till Årsmöte kl. 19.30 i Resarö bygdegård Kallelse och Verksamhetsberättelse

2013-07-19 Nu är ängen slagen. Bilder från före och efter.

2013-05-04 Årsmöte i Överby Samfällighetsförening kl. 10.00 i Resarö Bygdegård.Kallelse och Verksamhetsberättelse

2012-10-28 Underhåll av Samfällighetens områden.

2012-05-08 Första Föreningsstämman kl 19.00 i Resarö Kapells Församlingsgård Ny information till Föreningsstämman

2012-03-30 Kom och titta! Två vita lamm föddes idag i vinterhagen och fler är på väg.

2012-04-02 Skötselplan

2012-02-15 Stadgarna för Samfälligheten

2011-03-01 Ny Gemensamhetsanläggning GA:12 skapad