Om oss

Överby samfällighet bildades för att sköta den mark som Överby Villaägareförening fick av familjen Knabe, familjen Harrling och Frentab.

Överby samfällighet förvaltar 26 ha mark och strand åt alla Överbybor. Vi strävar efter att bevara karaktären på Överby med dess lantliga karraktär där naturen och vattnet är naturliga inslag och där alla har tillgång till vatten och bad.

Samfälligheten sköter också de fina busskurerna som finns vid Överby och Resarö Bollplan och de platser där vi har våra postlådor.

vad är en sammfällighetsförening?

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter. Ägandet hör till fastigheten och är inte valbart för fastighetsägaren.
Vill du läsa mer om samfälligheter och samfällighetsföreningar kan du gör det på Lantmäteriets webbsida.

Entreprenad och frivilliga insatser

Överby samfällighet bildades för att sköta den mark som Överby Villaägareförening fick av familjen Knabe, familjen Harrling och av Frentab.

För att förvalta Överbybornas 26 ha och 4 badplatser upphandlar vi entreprenadtjänster men det genomförs också frivilliga insatser 

Var med och bidra du också på de platser som du uppskattar mest!

Stadgar

styrelsen

Ordförande   Lars Kling   lk@overbysamfallighet.se

Vice ordförande   Jan Andersson-Knutola   jak@overbysamfallighet.se

Sekreterare   Anders Säby info@overbysamfallighet.se

Kassör Kerstin   Edgren   ke@overbysamfallighet.se

Ledamot   Karin Jansson

Ledamot  Berndt-Owe Palm  

Suppleant   Stina Andersson

Suppleant   Hans Michaelsen

Revisor   Göran Johansson

Revisor   Christer Hansson

Revisorssuppleant   Hans Granqvist   hg@overbysamfallighet.se

Valberedning   Mirjam Nordlöf

Valberedning   Björn Bildsten