Om oss

Överby samfällighet bildades för att förvalta marken i GA:12.

Överby samfällighet förvaltar 26 ha mark och strand åt alla Överbybor. Vi strävar efter att bevara karaktären på Överby med dess lantliga karraktär där naturen och vattnet är naturliga inslag och där alla har tillgång till vatten och bad.

Samfälligheten sköter också de fina busskurerna som finns vid Överby och Resarö Bollplan och de platser där vi har våra postlådor.

vad är en samfällighetsförening?

En samfällighet består av mark, anläggningar, rättigheter med mera som gemensamt tillhör flera fastigheter. Ägandet hör till fastigheten och är inte valbart för fastighetsägaren.
Vill du läsa mer om samfälligheter och samfällighetsföreningar kan du gör det på Lantmäteriets webbsida.

Entreprenad och frivilliga insatser

För att förvalta Överbybornas 26 ha och 4 badplatser upphandlar vi entreprenadtjänster men det genomförs också frivilliga insatser 

Var med och bidra du också på de platser som du uppskattar mest!

underhålls- och förnyelseplan

styrelsen

Ordförande   Lars Kling   ordforande@overbysamfallighet.se

Vice ordförande   Hans Michaelsen viceordforande@overbysamfallighet.se

Sekreterare  Jan Knutola  sekreterare@overbysamfallighet.se

Kassör Lisa Holmén kassor@overbysamfallighet.se

Ledamot  Anders Lindved  ledamot1@overbysamfallighet.se

Suppleant   Nils-Erik Mårtensson

Suppleant   Lars Amarald

Revisor   Lars Nilsson

Revisor   Göran Johansson

Valberedning   Miriam Nordlöf

Valberedning   Björn Bildsten