överby samfällighetsförening förvaltar 26 ha skog, mark och badplatser för alla överbybors trivsel

ordinarie föreningsstämma genomfördes 28:e maj 2018 här hittar du protokollet

Den 25 maj 2018 träder den nya dataskyddsförordningen GDPR i kraft

Överby Samfällighetsförening för ett dataregister över samtliga ingående fastigheter, dess aktuella ägare och andelstal i den gemensamhetsanläggning (Överby ga:12) som det är stadgat att föreningen ska förvalta.
   
Detta register innehåller endast nödvändiga uppgifter för att fullgöra föreningens skyldigheter mot medlemmarna och inga ytterligare uppgifter.
   
Registret innehåller i dag 14/5-2018 inga telefonnummer eller mejladresser, men om förslaget till nya stadgar antas på årsmötet 2018 så kommer föreningen att komplettera med dessa uppgifter för att enklare och snabbare kunna kommunicera med medlemmarna.
   
Överby Samfällighetsförening för också ett register över föreningens styrelse och andra som utför tjänster mot arvode, lön eller faktura med de uppgifter som är nödvändiga mot skattemyndigheten för att kunna betala arvoden, löner, skatter/soc.avgifter och fakturor.
   
 

   
På grund av registrens art och innehåll så behövs inget personligt godkännande.
   
Föreningens kassör ansvarar för dessa register och att dessa förvaras säkert samt garanterar att ingen utomstående får tillgång till uppgifterna.

aktuellt inom Skötsel av våra skogsområden

Genomfört och planerat 2017/2018

  • Färjelägret röjdes under sommaren
  • Stigen ner till vid Mysbryggan röjdes i augusti
  • Trälhavsbryggan planeras att röjas i november
  • Området vid vattnet kring Mysbryggan planeras att röjas under våren/försommaren
För flera av våra områden finns det medlemmar som känner och tar ett särskilt ansvar för. Dessa har under hösten utökats med området vid Överbyslingan/ Tvåbackarsväg, Mysbryggan och Trälhavsbryggan.
   
Vi är glada att våra medlemmar tar ansvar för att påverka hur de har det i sitt närområde!
 
Det vinner vi alla på!

upptäck våra nya stigar

Överby samfällighet arbetar med att iordningställa stigar för att göra Överby mer tillängligt för alla. 
 
Först på tur står stigen mellan Dalstigen och Backstigen som kommer att röjas och märkas upp.
 
Sedan kommer stigen mellan kraftstationen på Överbyslingan och Utsiktsvägen att märkas upp om arbetsgruppen har orken kvar! 

Här hittar du våra områden

Ta med dig samfällighetens områdeskarta och upptäck Överby!