överby samfällighetsförening förvaltar 26 ha skog, mark och badplatser för alla överbybors trivsel

ordinarie föreningsstämma genomfördes 28:e maj 2018 här hittar du protokollet

stockar finns längs med dalstigen i område 16

Vid skötsel av område 16 missade entreprenören att ta med sig alla stockar. För att minska samfällighetens kostnader ber vi er medlemmar som behöver ved att åka förbi och ta hand om den.

Först till kvarn är det som gäller!
   
 

aktuellt inom Skötsel av våra skogsområden

Genomfört och planerat 2017/2018

  • Färjelägret röjdes under sommaren
  • Stigen ner till vid Mysbryggan röjdes i augusti
  • Trälhavsbryggan planeras att röjas i november
  • Området vid vattnet kring Mysbryggan planeras att röjas under våren/försommaren
För flera av våra områden finns det medlemmar som känner och tar ett särskilt ansvar. Dessa har under hösten utökats med området vid Överbyslingan/ Tvåbackarsväg, Mysbryggan och Trälhavsbryggan.
   
Vi är glada att våra medlemmar tar ansvar för att påverka hur de har det i sitt närområde!
 
Det vinner vi alla på!

upptäck våra nya stigar

Överby samfällighet arbetar med att iordningställa stigar för att göra Överby mer tillängligt för alla. 
 
Först på tur står stigen mellan Dalstigen och Backstigen som kommer att röjas och märkas upp.
 
Sedan kommer stigen mellan kraftstationen på Överbyslingan och Utsiktsvägen att märkas upp om arbetsgruppen har orken kvar! 

Här hittar du våra områden

Ta med dig samfällighetens områdeskarta och upptäck Överby!