överby samfällighetsförening förvaltar 26 ha skog, mark och badplatser för alla överbybors trivsel

kallelse till årsstämma

Härmed kallas till ordinarie föreningsstämma i Resarö Bygdegård, Resarö, Vaxholm. Tisdagen den 24 Maj, 2022, klockan 18:00
Kallelsen och möteshandlingar kommer att finnas tillgängliga på overbysamfallighet.se under sektionen AKTUELLT senast 10 Maj 2022

MYSBRYGGAN
 

Nu är vår nya fina Mysbrygga på plats!

aktuellt inom Skötsel av våra skogsområden

För flera av våra områden finns det medlemmar som känner och tar ett särskilt ansvar. Bl.a. området vid Överbyslingan/ Tvåbackarsväg, Mysbryggan och Trälhavsbryggan.

   
Vi är glada att våra medlemmar tar ansvar för att påverka hur de har det i sitt närområde!
 
Det vinner vi alla på!

upptäck våra stigar

Överby samfällighet har iordningsställt ett antal stigar för att göra Överby mer tillängligt för alla. Stigarna är i de flesta fall uppmärkta med en ljusblå skylt med ÖSF´s logotyp kompletterat med ljusblå prickar på träd utmed stigen. 

Här hittar du våra områden

Ta med dig samfällighetens områdeskarta och upptäck Överby!