överby samfällighetsförening förvaltar 26 ha skog, mark och badplatser för alla överbybors trivsel

MYSBRYGGAN
 

Uppdatering 2021-11-17:

Gångvägen mellan Buskuddsvägen och Mysbryggan som blev illa åtgången av en lastbil är nu iordningställd igen och gräs sått. 
Var rädda om den ett tag så har vi fin gräsmatta där till försommaren.

Upphandling av ny brygga pågår enligt nedan. Vi har per idag ingen relevant uppdatering att publicera.
....................................................................................................................................................................................................................................................
Efter undersökning av sjöbottens förutsättningar för pålning har det visat sig att pålning av brygga inte är möjligt p.g.a. att berg eller stora stenar ligger endast 20-30 cm under sjöbotten. Styrelsen har därför begärt in nya offerter för att anlägga brygga med cementringar som fundament. Prognosen att ha bryggan klar till våren ligger kvar. 
....................................................................................................................................................................................................................................................
Pålning för ny brygga är nu beställt och kommer att ske under hösten som planerat. Därefter vidtar byggandet av ny brygga på pålarna. Prognosen att ha bryggan klar till våren håller.

Några av oss har noterat att vägen ned till Mysbryggan är sönderkörd. Det var en kontainer lastbil som kört fast i regnet och hade en del besvär med att ta sig loss som orsakade skadorna. Entreprenören är vidtalad och har lovat att åtgärda skadorna snarast. 
....................................................................................................................................................................................................................................................
Vi har nu engagerat ett företag som kommer att påla en ny brygga och ett annat som kommer att bygga en ny brygga. Pålning hoppas vi kommer att ske nu i höst och sedan inväntar snickare att isen lägger sig så att hen kan konstruera påbyggnaden. Prognosen är att bryggan skall vara komplett igen någon gång under våren 2022.
....................................................................................................................................................................................................................................................
Det har varit svår att få tag i någon som är intresserad av att bygga en ny Mysbrygga åt oss men vi intensifierar arbetet nu när de flesta återvänt från semester och det förhoppningsvis blir enklare att få svar. Klippan och bryggfästet som står kvar går naturligtvis utmärkt att använda för bad och sol, men tänk på att vattnet är grunt invid bryggfästet och inte lämpligt för hopp eller dyk.
....................................................................................................................................................................................................................................................
Mysbryggan har, som många märkt, blåst sönder i senaste stormen som drog förbi för några veckor sedan. Vi är väl medvetna om det och har begärt in offert från några brygg-byggare för att ta sig an att reparera bryggan på bästa och mest varaktiga sätt. Just mysbrygga är den kanske mest utsatta vi har där i trälhavet så vi vill gärna ha till en reparation som håller många år framåt.

Vi ber om överseende med att det tar lite tid.
Styrelsen  

slide växter

Vi har fått en del frågor från fastighetsägare på promenad kring förekomsten av Park-, Jätte-, och Hybridslide på Överby. 
Slideväxter förekommer men de är lyckligtvis sällsynta och utgör inget större problem för någon av oss vad vi känner till.

Vi har inventerat de områden som röjdes i höstas då flera har påpekat att Slide förekommer där. Vi har dock inte funnit några bestånd av Slide, däremot växer, som det brukar efter röjning, mycket Asp, Ask, Björk, Orbunkar mm. i dessa områden.

I område 3 & 4 Hästhagen/Överbyberget samt område 14 Utsiktsvägen/Dalstigen/Överbyslingan växer det friskt av olika arter. 
Vi har varit i kontakt med Jourhavande biolog vid Naturhistoriska Riksmuseet dit vi alla kan vända oss för frågor kring invasiva arter. De konstaterar att det som primärt växer i ovan nämnda områden är Asp vars blad inte är helt olika Slide.

Vi är tacksamma för engagemang och följer naturligtvis upp alla frågor vi får från alla Överbybor kring både växtlighet och annat!  

aktuellt inom Skötsel av våra skogsområden

För flera av våra områden finns det medlemmar som känner och tar ett särskilt ansvar. Bl.a. området vid Överbyslingan/ Tvåbackarsväg, Mysbryggan och Trälhavsbryggan.

   
Vi är glada att våra medlemmar tar ansvar för att påverka hur de har det i sitt närområde!
 
Det vinner vi alla på!

upptäck våra stigar

Överby samfällighet har iordningsställt ett antal stigar för att göra Överby mer tillängligt för alla. Stigarna är i de flesta fall uppmärkta med en ljusblå skylt med ÖSF´s logotyp kompletterat med ljusblå prickar på träd utmed stigen. 

Här hittar du våra områden

Ta med dig samfällighetens områdeskarta och upptäck Överby!